Copyright August 2007 Managed and developed by TED O. VILLAMOR ( ICT Coordinator ) Bicol Regional Science High School, Tuburan, Ligao City

.......    .....
Our Battlecry: BEST in LIGAO
Building Effective Schools Today via Learners' Improvement and Growth in Achievements and Outcomes


Ako’y kawani ng Gobyerno
Tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay
Dahil dito,
Ako’y papasok nang maaga at magtatrabaho nang lampas sa
      takdang oras kung kinakailangan,
Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;
Pangangalagaan ko ang mga gamit, at kasangakapan at iba pang
      pag-aari ng pamahalaan
Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga
      lumalapit sa aming tanggapan;
Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;
Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili
      kong kapakanan;
Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;
Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan
      Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na
      maitaas.

Sapagkat ako’y kawani ng gobyerno
      At tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay
      Sa bayan ko at sa panahong ito;
      Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa
      Isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas.
Sa harap ninyong lahat, ako’y taos-pusong nanunumpa.
                             

DIVISION OF LIGAO CITY
Ligao City